Username:
Password:  
 
  Just nu driftstörningar, som innebär: SMS-funktionen för larm fungerar ej. Larm via e-post fungerar dock som vanligt och för att lägga till en sådan, se användarmanualen Online Kundmanual (9680-56006001). Loggning av data påverkas ej, utan sker som vanligt.
  Currently disturbances in operation, which means: The alarm function via SMS is down. Alarms via e-mail will work as normal and to add such, see user manual Online Manual (9680-56006001). Data logging is not affected.